Historia parafii

O parafii


+

Krótka historia parafii.

Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie została ustanowiona prawdopodobnie w 1354 roku.

Miejscowość, jako własność rycerska, została założona w 1336 r. przez Leonarda Satherus. Jak dowiadujemy się z opisu Adama Komorowskiego, w 1747 r. była to wieś królewska należąca do Jana z Dobna Dobińskiego, burgrabi krakowskiego.

Kościół, według słownika Geograficznego Królestwa Polskiego datowany na wiek XIII, ze względu na rok 1292 wpisany na belce tęczowej. Obecna świątynia została wzniesiona staraniem wiernych i ks. Michała Stanko w 1840 roku. Jej uroczystego poświęcenia 21 czerwca 1885 r. dokonał biskup kielecki Tomasz Kuliński. W 1930 roku świątynia częściowo spłonęła, jednak udało się z niej ocalić ołtarze, ambonę i obrazy.

Na uwagę w wyposażeniu wnętrza zasługują: ołtarz główny z XVIII wieku z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i obrazem św. Bartłomieja na zasuwie., dwa ołtarze boczne poświęcone św. Józefowi oraz drugi św. Annie Samotrzeć, grupa Ukrzyżowania na belce łuku tęczowego oraz ambona z wizerunkami czterech Ewangelistów.
W 2008 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków. W następnych latach dokonano remontu elewacji i dachu pokrywając go miedzianą blachą. Dokonano również uporządkowania i zagospodarowania otoczenia świątyni. W 2017 roku rozpoczyna się renowacja wnętrza świątyni.

W naszych trudnościach nigdy nie jesteśmy sami – Bóg zawsze jest gotów nam pomóc.

“Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.”

Ps 145, 15

Kancelaria


+

Kancelaria czynna codziennie po Mszy św.
Msze św. w tygodniu:

– od kwietnia do października godz. 18.00
– od listopada do marca godz. 16.00

Nabożeństwa w roku:

– Roraty w Adwencie godz. 7.00
– Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w piątki o godz. 16.00
– Gorzkie Żale w Wielkim Poście w niedziele po Mszy św. o godz. 15.00
– Nabożeństwo w maju ku czci Matki Bożej po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele po Mszy św. o 15.00
– Różaniec w październiku o godz. 17.30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 15.00

Sakrament Chrztu Świętego

Do zapisu należy dostarczyć:

1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Dane Rodziców chrzestnych i jeżeli są z innej parafii zaświadczenia ze swojej parafii, że mogą pełnić tę funkcję

Pogrzeb

Należy dostarczyć:

1. Karta zgonu i akt zgonu z USC
2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów

Sakrament małżeństwa

Przynajmniej 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii.
Potrzebne dokumenty:

1. Dokument z USC
2. Metryka sakramentu Chrztu i Bierzmowania (jeśli sakramenty te były poza parafią)
3. Ostatnie świadectwo z katechizacji.
4. Dowody osobiste.
5. Zaświadczenia z katechizacji przedmałżeńskiej.

Księża w parafii

Ks. Anatol Bujak
Poprzedni Proboszczowie: Ks. Mieczysław Raszewski, Ks. Stanisław Rozner, Ks. Jan Błaszczyk

Pracownicy

Organista: Krzysztof Słowik – tel. 781 360 072
Kościelny: Marek Rams – tel. 517 032 092
Gospodarz cmentarza: Henryk Sarwa – tel. 889 385 378

Konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu o/ Żarnowiec
86 8450 0005 0010 0152 7827 0001

Odpusty parafialne:

Św. Bartłomieja Apostoła – 24 sierpnia
Św. Anny – 26 lipca
W Udorzu – NMP Częstochowskiej – 26 sierpniaParafia pw. św. Bartłomieja AP.

Adres: Chlina 55, 42 - 439 Żarnowiec

Telefon: 32 644 91 63

NIP: 649 223 66 50